asdc

aD

wd


ردیف نام کالا طول شاخه بدون اجرت نصب با اجرت نصب جزئیات بیشتر
1 قرنیز 7 سانتیمتری 8 میلیمتر مخصوص پروژه MDF 3.66 6.000 7.500
2 قرنیز 9 سانتیمتری 8 میلیمتر مخصوص پروژه MDF 3.66 7.500 9.000
3 قرنیز 7 سانتیمتری MDF ای جی ای (AGE) مناسب پارکت لمینت 3.66 10.500 12.000
4 قرنیز 9 سانتیمتری MDF ای جی ای (AGE) مناسب پارکت لمینت 3.66 11.500 13.000
5 قرنیز 7 سانتیمتری MDF کرونوگرین (KRONOGREEN) مناسب پارکت لمینت 2.8 12.000 14.000
6 قرنیز 9 سانتیمتری MDF کرونوگرین (KRONOGREEN) مناسب پارکت لمینت 2.8 13.500 15.500
7 قرنیز 7 سانتیمتری PVC تو پر (SANAT PLAST) 3 6.500 8.000
8 قرنیز 9 سانتیمتری PVC تو پر (SANAT PLAST) 3 7.500 9.000

نکته :

1. قیمت های فوق به تومان بوده و قیمت هر یک متر طول می باشد.

2. در صورتیکه متراژ قرنیز کمتر از 100 متر طول باشد ، اجرت نصب 100 متر طول دریافت می شود.

3. قیمت های فوق برای تهران در نظر گرفته شده است در غیر این صورت هزینه ایاب و ذهاب نصاب جداگانه دریافت می شود.


کارشناسان خارج از دسترس