سرویس شستشو و سوخت رسانی دیزل

سرویس شستشو و سوخت رسانی دیزل

سرویس شستشو و سوخت رسانی دیزل

سيستم سوخت رساني موتور ديزل وظايفي به شرح زير دارد:

 • رساندن سوخت تميز موتور
 • تنظيم وكنترل مقدار سوختي كه به موتور مي رسد
 • زمان بندي سوخت پاشي ، به طوري كه احتراق در بهترین لحظه از چرخه كار موتور انجام مي شود
 • پاشيدن ، پودر كردن و توزيع سوخت در محفظه احتراق
 • كنترل موتور

سيستم سوخت رساني موتورديزل را در بخشهاي زيرشرح مي دهيم:

 • لوله هاي گازوئيل
 • باك
 • پمپ گازوئيل
 • فيلتر گازوئيل
 • پمپ هاي سوخت پاش
 • سوخت پاشها
 • گازوئيل
 • محفظه احتراق
 • لوله هاي گازوئيل

در موتور ديزل لوله هاي گازوئيل سوخت را با فشارهاي مختلف انتقال مي دهند. سوختي كه از باك خارج مي شود، تا رسيدن به پمپ گازوئيل، بسته به محل قرار گرفتن باك، تحت فشار گرانش (ثقل) يا مكش است. اگر فاصله باك تا پمپ گازوئيل زياد باشد، سوخت تحت فشار منفي ، يا در معرض مكش است. سوختي كه در لوله بين پمپ گازوئيل و پمپ سوخت پاش جريان دارد تحت فشار متوسط (170تاkpa240يا 25 تاpsi35)است. فشار سوخت در لوله هايي كه به سوخت پاشها منتهي مي شوند بسيار زياد است (35تاMpa140 يا5000تا psi20000). سوخت در لوله برگشت گازوئيل تحت فشار نيست. لوله هاي گازوئيل را بايد با احتياط باز و بسته كرد تا صدمه نبينند، زيرا هر نوع آسيب ديدگي اين لوله ها ممكن است سبب گرفتگي مسير سوخت رساني شود . در صورتي كه بخواهيد لوله اي را باز كنيد ، يا اتصالي را كه نشتي دارد سفت كنيد بايد دقت كنيد كه لوله نتابد يا چين نخورد . طول همه لوله­هايي كه گازوئيل را از پمپ سوخت پاش به سوخت پاشها مي­رسانند، برابر است.

باك

طراح موتور اندازه باك را طوري تعيين مي كند كه بتواند سوخت كافي را براي كار موتور براي مدتي معقول را در خود جاي دهد ، بدون آنكه نيازي به سوخت گيري مجدد داشته باشد . باك گازوئيل را مي توان تقريباً به هر شكلي ساخت.

پمپ گازوئيل

در موتور هاي ديزل مدرن ،گازوئيل معمولاً به وسيله سوخت رساني كه موتور آن را به خطر مي اندازد و صافي گازوئيل هم دارد، در سيستم سوخت رساني به حركت در مي آيد . در بعضي از پمپ هاي گازوئيل ، اهرمي براي پركردن پمپ و هوا گيري نيز در نظر گرفته شده است كه با دست كار مي كند.بعضي از سازندگان از پمپ دنده اي جابه جايي مثبت به عنوان پمپ گازوئيل استفاده مي كنند.

فيلتر گازوئيل

سوخت موتور ديزل حتماً بايد از فيلتر بگذرد . اين سوخت ها معمولاً ناخالصي دارند و بعضي از قطعات پمپ هاي سوخت پاش چنان دقيق ساخته شده اند كه ذرات بسيار ريز هم به آنها آسيب مي­رسانند.

بر آورد نشان مي دهد كه حتي وجود پنج گرم ذرات ساينده ريزي حتي پنج ميكرون ، مي تواند به پمپ سوخت پاش صدمه بزند.

فيلتر گازوئيل معمولاً سه مرحله اي است. فيلتر اول، كه مي تواند صافي هم باشد ،كه در باك يا در پمپ گازوئيل قرار دارد و طوري طراحي شده كه ذرات درشت را بگيرد.

فيلتر بعدي ،كه گاهي فيلتر اوليه ناميده مي شود، بيشتر ذرات ريز را مي گيرد. فيلتر ثانويه يا نهايي، ذرات بسيار ريز را مي گيرد. فيلتر هاي اوليه و ثانويه را مي توان در يك محفظه ،يا در محفظه هاي جداگانه قرار دارد.

هم فيلتر اوليه و هم فيلتر ثانويه ، به تدريج ،دچار گرفتگي مي شود؛ دراين حالت موتور با قدرت كمتري كار مي كند . بعضي از موتورها نشانگري دارند كه فشار سوخت را نشان مي دهد . در صورت گرفتگي فيلترها ، عقربه اين نشانگر از وضعيت «عادي»KPa200(psi30)، جابه جا مي شود و وضعيت «غير عادي» يا گسترهKPa1600(psi23)را نشان مي دهد . اگر موتور ديزل چنين نشانگر يا درجه داشته باشد، علت كاهش قدرت موتور را به متصدي نشان مي دهد .

بعضي از فيلترها آبگير دارند .آب و رسوبات سنگين در اين محفظه جمع مي شوند تا بتوان آنها را تخليه كرد. فيلترهاي ديگر يك وسيله جدا كننده آب دارند كه در از فيلتر مستقل است.

فيلتر گازوئيل را دو بخش زير شرح مي دهيم :

الف)آرايش فيلترها

ب)انواع فيلتر


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image