نمایندگی های معین موتور (پورشه)

نمایندگی مجاز معین موتور پورشهمحصولات BG

نمایندگی مجاز معین موتور پورشهمحصولات BG

ردیف نام نمایندگی کد عاملیت استان تلفن آدرس سرویس ها
1 معین موتور تعمیرگاه مرکزی تهران 44793333 تهران کیلومتر17 جاده مخصوص 1-سرویس بردارنده رسوبات از سیستم سوخت رسانی 44K 2-شستشوی سیستم سوخت رسانی


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image