ایرتویا زاهدان (غازی زاده)

ایرتویا زاهدان (غازی زاده)

ایرتویا زاهدان (غازی زاده)

نوع نمایندگی:فروش و خدمات پس از فروش

شهر:زاهدان

کد نمایندگی:46

نوع نمایندگی:غاری زاده

آدرس:میدان پانزده خرداد(فلکه شرکت نفت)

فکس:3227300

تلفن:3231981،3230415،3222231

کد شهر:0541


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image