نمایندگی های بهمن دیزل( ایسوزو)

نمایندگی های بهمن دیزل( ایسوزو) ،انزکتورشوردیزل

نمایندگی های دیزل،انزکتورشوردیزل

جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۹ ۰ نظر ۲۲۸۵۱ بازدید

لیست نمایندگان بهمن دیزل

نام نمایندگی عاملیت شهر تلفن تلفن همراه سرویس ها
منصور عمادی گنگ لو بستان آباد 04324126668 09141130058 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
دیزج چراغی آذرشهر 04124326694 09143121683 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انزکتور دیزل BG
محمد محمدی گللو اردبیل 88113120451 09143520117 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انزکتور دیزل BG
احد رنجبر اردبیل

04518812056

09141518176 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG

سید احمد افتخاری

اصفهان 03113866628 09131188991 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG

دیزل کامیون دشتستان(محمد آبادی)

برازجان 02734372743 09171715847 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
تعمیرگاه مرکزی تهران 0214808122 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
انبر علی بوبه تاش ورامین 02922163966 09122912500 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
امیر بهرامی راد جاجرود 02176262738 09121229402 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
بابایی تهران 02156319001 09121052949 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
علی اضغر هراتی سبزوار 0571445345944 09151713058 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
غلام حسین کیانی دوم مشهد 05113925400 09151161616 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
آرش دریحکی ماهشهر 06522358066 09161522360 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
علی رستمی زنجان 02417289078 09121410417 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
کوروش میرزاخانی شیراز 07112260413 09171170577 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
سید جواد زهرایی کازرون 07212243101 09171210226 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
ضیغمی شیرلز 07118425100 09126013246

سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG

بهادری شیراز 07137418550 09170817660 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
احمدی آباده 07113345323 09177511230 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
حسن حاج طاهری قزوین 02812564722 09121821517 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
طیب علی مهرانچی رشت 01325433402 09112370747 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
امجد آهکی رشت 013122223577 09111389334 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
نبی اله خسروی اراک 08614131719 09181617251 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
شرکت توان خودرو سپاهان بندرعباس 07612793452 09131139288 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG
سید علی حسینی پورهدش یزد 035172390 09131531874 سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی انژکتور دیزل BG