نمایندگی ایران خودرو

نمایندگی ایران خودرو BG

نمایندگی ایران خودرو BG

جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۰:۰۰ ۰ نظر ۱۰۰۸۹ بازدید

عاملیت مجاز دارای محصولات BG

ردیف نام نمایندگی استان تلفن آدرس سرویس ها
1

ایران خودرو 3320

مازندران

0111-3283650

بابلسر-جاده بابل به بابلسر 200 متر پائین تر از نمایندگی سایپا

1-سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی