شستشو و تعویض مایع سیستم خنک کننده رادیاتور

سایت سرویس های تخصصی خودرو BG & SSA

خنک کننده روغن موتور چیست؟

خنک کننده روغن موتور یا (Oil Cool) در هر وسیله نقلیه ای یک جزء اساسی موتور است. این سیستم خنک کننده در هر وسیله نقلیه باید در تمام شرایط آب و هوایی و رانندگی، به صورت فعال وجود داشته باشد. اگرچه اکثر رانندگان هرگز با کولرهای روغن موتور خود تعامل ندارند، اما مراقبت از آن ها و اطلاع از سطح سلامتی‌شان میتواند به افزایش طول عمر موتور کمک کند.

خرید خنک کننده روغن موتور کیا و هیوندای

کار خنک کننده روغن موتور چیست؟

خنک کننده روغن موتور در واقع یک رادیاتور کوچک است که در بخش جلویی یا قدامی سیستم خنک کننده ماشین تعبیه شده است. این رادیاتور کوچک دمای روغن موتور را هنگام جریان از لوله های پیچ در پیچ داخل خنک کننده ها به طرز چشمگیری کم میکند. تمام سیستم خنک کننده موتور زمانی کار میکند که متور ماشین روشن باشد.

خنک کننده هم در شرایطی نیاز به تعویض دارد

درست مانند اغلب قطعات و لوازم یدکی خودرو که فرسوده شده و نیازمند تعمیر میشوند، خنک کننده روغن نیز از این قاعده مستثی نیست و نیاز به تعویض دارد. هنگامی که این بخش از سیستم خنک کننده شروع به فرسودگی یا شکسته شدن می کند، چندین علامت هشدار دهنده در ماشین شما ایجاد میکند. در این مقاله چند مورد از این علائم ذکر شده است و می تواند به راننده هشدار دهد که ممکن است خنک کننده روغن موتورش (برای مثال رادیاتور روغن موتور کیا یا هیوندای) نیاز به تعویض داشته باشد.

– زنگ زدگی و رسوب گرفتگی سیستم خنک کاری :

زنگ و رسوب گرفتگی رادیاتور و مجراهای داخل موتور و سایر قسمتهای عبور مایع خنک کن کاری ، نتیجه استفاده از آب خالی یا غیر استاندارد و عدم استفاده از افزودنی ها مانند ضد یخ می باشد. رسوب های داخل رادیاتور موجب گرفتگی و یا تنگ شدن کانال های آن می شوند. در چنین مواردی حجم جابجایی آب از داخل لوله ها کاهش یافته و نیز رسوبات باعث ایجاد عایق حرارتی و عدم دفع حرارت می شوند.این عیب بر روی بلوک سیلندر و بوش ها ونیز پمپ آب اتفاق می افتد. برای باز کردن کانال های گرفته یا تنگ شده رادیاتور در اثر رسوبات ، منبع های بالا یا پایین رادیاتور را باز کرده و با وسیله ای به نام سیخک ، کانال ها راباز می کنند. سیخک ها درانواع مختلف و به اندازه کانال وهدایت آن به پایین موجب بازشدن کانال می شود. رادیاتور تورهایی که رسوب گرفتگی بیش از حد دارند توسط سیخک زدن نیز باز نمی شوند و در نتیجه بایستی آنها را تعویض نمود.

برای رسوب زدایی از کانال های آب داخل سیلندر، آن را در داخل یک محلول اسیدی فرو برده و نسبت به قطر رسوب، آنرا زمان معینی در داخل محلول نگه می دارید سپس با آب گرم قطعات آب را کشیده و خشک می کنند یکی دیگر از معایب رادیاتور آسیب دیدگی و سوراخ شدن آن است.سوراخ شدن رادیاتور اکثراً به دلیل برخورد اجسام خارجی با پره ها و لوله های آن و یا در رفتن پره های پروانه و برخورد با آن اتفاق می افتد. در این حالت محل های سوراخ شده را توسط لحیم سرب، لحیم کاری می کنند. ترمیم محل های آسیب دیده و یا سوراخ شده معمولاً به گرفتگی یک یا چند عدد ازلوله ها رادیاتور می انجامد. نشانه سوراخ شدن رادیاتور کسربودن مرتب آب سیستم و یا مرطوب شدن محل سوراخ شدگی است.

– گرفتگی شبکه های جلوی رادیاتور :

دراثر کار موتور و مکش پروانه خنک کننده ، گرد و خاک و یا اجسام دیگر مانند برگ درختان و یا گیاهان و نیزحشرات به شبکه جلوی رادیاتور چسبیده و مانع از مکش کامل هوا توسط پروانه یا فن می شوند. درچنین حالتی می توان شبکه ها را با جریان باد و یا آب تحت فشار از پشت به جلو تمیز نمود.

– شستشو و تمیرکردن سیستم خنک کاری :

سیستم خنک کاری را بعد از چند مدت معین و هنگام سرویس ها بایستی شستشو و تمیز نمود.برای این کار ابتدا مایع خنک کاری داخل رادیاتورو بدنه موتور را توسط پیچ های تخلیه داخل ظروف تمیز خالی می کنیم. سپس لوله ورودی به پمپ آب و لوله خروجی از موتور را باز کرده و لوله ورودی پمپ آب را به شیلنگ تحت فشار می بندیم. با وارد شدن آب تحت فشار به داخل رادیاتور، آب از سمت پایین به بالای آن جریان یافته و باعث خارج شدن اجسام و یا سایر مواد خارجی از لوله بالای رادیاتور می شود. برای شست وشوی داخل کانال های سیلندر، پیچ تخلیه رادیاتور و بغل سیلندر را باز کرده و یا گرفتن جریان آب تحت فشار به داخل رادیاتور، آب در داخل رادیاتور و کانال ها جریان یافته و از پیچ های تخلیه خارج می شود. این عمل را می توان با گرفتن آب تحت فشار به ورودی پمپ آب و باز کردن خروجی آب موتور نیز انجام داد.پس از شستشوی رادیاتور ، لوله ها و سایرقسمتهای باز شده مربوط یه سیستم خنک کننده را بسته و رادیاتور را با محلول مایع خنک کاری (آب و ضد یخ) و بانسبت معین پر می کنیم.در نهایت سیستم را باید از نظر عدم نشتی بررسی نمود.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image