تست سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی دیزل در سامانه 3اتوبوسرانی

تست سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی دیزل در سامانه 3اتوبوسرانی

تست سرویس شستشوی سیستم سوخت رسانی دیزل در سامانه 3اتوبوسرانی

شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۷:۴۴ ۰ نظر ۱۶۸۱۶ بازدید


دیدگاه خود را بیان کنید
کارشناسان خارج از دسترس